Muzej Brodskog Posavlja

Muzejski fundus koji je stvaran osam desetljeća sadrži fosilna svjedočanstva s obronaka Dilj gore i prve tragova čovjekovog stvaralaštva s prapovijesnih lokaliteta, vrijedne nalaze iz antičke Marsonije, srednjovjekovlja i Berislavićevih posjeda, tradicijske baštine brodsko-posavske Šokadije, svjedočanstava organizacije i načina života u doba Vojne krajine, stvaranja brodskog građanstva, ratnih zbivanja, gospodarstva i političkih mijena 20. stoljeća do umjetničkog stvaralaštva zavičajnika.

Izložbe

Uz rad na prikupljanju, zaštiti, stručnoj obradi i pohrani građe, brodski muzealci priređuju brojne tematske izložbe, što u vlastitom prostoru, a što izvan ustanove.

Odjeli i zbirke

Cjelokupna muzejska građa i dokumentacija raspoređena je u sedam odjela: Prirodoslovni, Arheološki, Numizmatički, Etnografski, Kulturno-povijesni, Odjel suvremene povijesti i Galerijski odjel. Muzej ima Preparatorsku radionicu i knjižnicu s vrijednim knjižnim fondom iz razdoblja od 18. stoljeća do danas.

Novosti

U okviru postojećih prostornih mogućnosti, uz izložbe iz vlastitog fundusa i objavljivanje kataloga i drugih publikacija o kulturnoj baštini brodskog Posavlja, Muzej značajnu pozornost posvećuje pedagoško-edukativnim radionicama, organizira tematska predavanja i stručne skupove, ostvaruje kvalitetnu suradnju s baštinskim ustanovama, školama, udrugama i pojedincima u neposrednom okruženju kao i drugim hrvatskim muzejima kroz sudjelovanje u zajedničkim projektima i gostovanjima izložaba.

Izdavaštvo Muzeja Brodskog Posavlja

Uskoro će te na ovim web stranicama, u katalogu, moći pregledati brojna izdanja našeg muzeja