Kulturno-povijesni odjel

U Kulturno-povijesnom odjelu čuva se, obrađuje i prezentira građa i dokumentacija od kraja 17. stoljeća do danas: građa iz razdoblja Vojne krajine, slobodnog vojnog komuniteta Brod i gradskog poglavarstva, cehova i obrtničkih zadruga, građanskih društava i udruga, građa i koja se odnosi na pojedine obitelji i istaknute pojedince, planovi, zastave, raznovrsni predmeti svakodnevne uporabe, stare razglednice Broda na Savi, sela brodskog Posavlja i Bosanskog Broda, fotografije…

Zbirka dokumentarne građe I.

Zbirka sadrži raznovrsnu dokumentarnu građu Broda na Savi / Slavonskog Broda i brodskog Posavlja iz razdoblja 18.-20 stoljeća. Najvrjedniji dio zbirke je građa brodskih cehova i slobodnog vojnog komuniteta Brod te građa koja se odnosi na pojedine brodske obitelji i istaknute osobe (Brlić, Benčević, Schwendemann…)
Gradivo je grupirano po temama: spisi iz vremena Vojne krajine, cehovi (privilegije, zapisnici, naukovni listovi, putne knjižice…); magistrat slobodnog vojnog komuniteta Brod i gradsko poglavarstvo; građanska društva i udruge; školstvo (spomenice, imenici, svjedodžbe, diplome…); zdravstvo; obrt i trgovina; vjerski spisi; dokumentarna građa pojedinih ličnosti.

Zbirka fotografija

Zbirka sadrži fotografije Etnografskog odjela, Kulturno-povijesnog odjela i Odjela suvremene povijesti iz razdoblja od kraja 19. stoljeća do kraja 20. st: obiteljske fotografije, fotografije pojedinaca u narodnim nošnjama, svatova, raznih narodnih običaja (poklade, proštenja…); fotografije grada Broda i šire okolice s motivima javnih i privatnih zgrada, trgova, parkova, brojnih političkih, gospodarskih, društvenih i kulturnih događanja, društava i udruga, istaknutih pojedinaca; vojnih postrojbi i stradanja Slavonskog Broda i brodskog Posavlja tijekom Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata, fotografije vezane gospodarstvo, radnički pokret i političke stranke…

Zbirka planova, karata i atlasa

Zbirka sadrži planove tvrđave i grada Broda iz razdoblja 18. do polovine 20. stoljeća, nacrte gospodarskih i stambenih zgrada koje su važan izvor informacija za proučavanje povijesti fortifikacije, urbanističkog razvoja grada, topografske i hidrografske karte Broda i okolice, zemljopisne karte s prikazom brodskog Posavlja i Slavonije, atlase.
Posebnu cjelinu unutar zbirke čine planovi brodske tvrđave koji su važan i nezaobilazan izvor za proučavanje ovog reprezentativnog vojno-graditeljskog kompleksa iz vremena Vojne krajine, a koji prate izgradnju, dogradnju i popravke tvrđavskog sustava kroz nepuna dva stoljeća: projektni i izvještajni planovi, situacijski planovi, nacrti i presjeci pojedinačnih zgrada i drugih dijelova tvrđave.

Zbirka predmeta svakodnevnog života

Zbirka sadrži građu koja svjedoči o svakodnevnom životu brodskog građanstva od polovine 18. do kraja 20. stoljeća – kulturi stanovanja i odijevanja, oruđu i opremi svakodnevne namjene. Građa je razvrstana u više skupina: namještaj; odjeća, obuća i pokrivala za glavu; posuđe i stolni pribor; rasvjeta (svijećnjaci, lampe, lusteri); satovi (zidni, stolni džepni); modni pribor (lepeze, suncobrani, torbice, novčanici, naočale, pribor za pušenje)sakralni predmeti
(crkvena odjeća, inventar, liturgijsko posuđe); alatke i obrtnički proizvodi; industrijska ambalaža.

Zbirka razglednica

Zbirka sadrži razglednice s motivima grada Broda na Savi / Slavonskog Broda, sela brodskog Posavlja i Bosanskog Broda. Najvrjedniji primjerci su s prijelaza 19./20. stoljeća. S obzirom na to da je Brod tijekom II. svjetskog rata bio izložen brojnim bombardiranjima u kojima je srušeno niz zgrada, osobito u središtu grada, a da postoji tek manji broj fotografija iz prve polovine 20. stoljeća, razglednice su dragocjen slikovni zapis o nekadašnjem izgledu grada i brodskog krajolika.

Zbirka zastava i zastavnih vrpci

Zastave u zbirci grupirane su u nekoliko skupina: cehovske zastave; zastave društava i udruga; zastave iz II. svjetskog rata; državne, gradske i županijske zastave; zastave političkih stranaka; zastavne vrpce; spomen-zastavice i spomen vrpce. Najvrjednije su cehovske zastave s prikazima svetaca zaštitnika i simbolima pojedinog ceha koje su oslikali brodski slikari Ivan Mihaljević i Ivan Debeljaković te zastave Hrvatskog pjevačkog društva „Davor“, Dobrovoljnog vatrogasnog društva i Hrvatskog sokola koje su bogato izvezene višebojnim koncem, zlatovezom i srebrovezom, ukrašene metalnim nitima.