Dio groba iz kasnobrončanog doba
Dio groblja iz kasnog brončanog doba

13.-12. stoljeće prije Krista

.
.
Brončana igla
Brončana igla

kasno brončano doba, 13.-12. stoljeće prije Krista

.
.
Dio dvodjelnog kamenog kalupa za lijevanje predmeta

kasno brončano doba, 11.-10. stoljeće prije Krista

.
.
Dio posude, panonsko-inkrustirana keramika, mlađa faza ranog brončanog doba,
Dio posude, panonsko-inkrustirana keramika

mlađa faza ranog brončanog doba, 2200.-1700. godina prije Krista

.
.
Keramička posuda, kasno brončano doba,
Keramička posuda

kasno brončano doba, 11.-10. stoljeće prije Krista

.
.
Keramička posuda, mlađa faza ranog brončanog doba, 2200.-1700. godina prije Krista
Keramička posuda,

mlađa faza ranog brončanog doba, 2200.-1700. godina prije Krista

.
.
Keramička urna in situ, kasno brončano doba,
Keramička urna in situ

kasno brončano doba, 13.-12. stoljeće prije Krista

.
.
Koštani ukrašeni predmet, mlađa faza ranog brončanog doba
Koštani ukrašeni predmet

mlađa faza ranog brončanog doba, 2200.-1700. godina prije Krista

.
.
Urna in situ, kasno brončano doba , 13.-12. stoljeće prije Krista
Urna in situ,

kasno brončano doba , 13.-12. stoljeće prije Krista

.
.
Mač, kasno brončano doba
Mač, kasno brončano doba

13.-12. stoljeće prije Krista

.
.
Mač, kasno brončano doba - copy
Igla

kasno brončano doba, 13.-12. stoljeće prije Krista

.
.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Brončanodobna zbirka

Zbirka sadrži keramičko posuđe i druge nalaze s kraja ranog i početka srednjeg brončanog doba te brojne nalaze keramičkog posuđa, pojedinačne nalaze brončanih, koštanih i kamenih predmeta, dijelove dvodijelnih kalupa za lijevanje brončanih predmeta kao i keramičke urne iz kasnog brončanog doba.