Numizmatički odjel

Numizmatička zbirka Julija Hoffmanna, osnivača Muzeja Brodskog Posavlja, bila je temeljna zbirka prilikom osnivanja muzeja u Slavonskom Brodu 1934. godine. Sadržavala je 3500 komada numizmata. Julije Hoffmann, prvi kustos i ravnatelj novoosnovanog muzeja, nastavio je prikupljati različite muzealije, među kojima i numizmate.
Od tada do danas, fundus zbirke uvećavan je terenskim istraživanjem, kupnjom ili darovanjem. Zbog velikog broja prikupljenih numizmata i vrijednosti zbirke, 2010. godine osnovan je Numizmatički odjel, koji danas ima devet zbirki. Osnovni cilj Numizmatičkog odjela je prikupljanje numizmata, vezanih prvenstveno za prostor brodskog Posavlja, Slavonije i Hrvatske.

Sadrži grčki, keltski, rimski republikanski i rimski carski novac. Najviše je rimskog carskog novca, koji velikim dijelom pripada Hoffmannovoj zbirci. Znatan broj numizmata prikupljen je i terenskim istraživanjima.

Zbirka srednjovjekovnog novca od 7. do 16. stoljeća

Sadrži novac europskih gradova i država toga doba. Veliki dio numizmata pripada državama koje su postojale na području Hrvatske – Dubrovnik, Hrvatsko-ugarska kraljevina, Venecija, Austrija. 

Zbirka povijesnog novca od 16. do 19. stoljeća

Sadrži uglavnom novac europskih gradova i država toga doba te manji broj primjeraka novca država s drugih kontinenata. Značajni dio zbirke predstavlja više stotina komada srebrnog novca.

Zbirka suvremenog novca 20./21. stoljeća

Sadrži novac vezan uglavnom za europski prostor, odnosno prostor bivše Jugoslavije. Najveći dio zbirke pripada novcu koji je nastao u kovnici bivše komunističke Jugoslavije.

Zbirka papirnog novca

Većim je dijelom prikupljena za vrijeme djelovanja Julija Hoffmanna. Sadrži uglavnom papirnate novčanice nastale na području Europe te manji broj novčanica nastalih u državama s drugih kontinenata. Najranije novčanice su iz 18. stoljeća, najbrojnije iz 20. stoljeća, a nastale su u državama koje su vladale prostorima Hrvatske: Habsburška monarhija, Država SHS, Kraljevina Jugoslavija, NDH, Hitlerova Njemačka, FNRJ, SFRJ i RH.