Žrtvenik u obliku životinje,
Žrtvenik u obliku životinje

starčevačka kultura, 6. tisućljeće prije Krista

.
.
Keramički žrtvenici
Keramički žrtvenici

starčevačka kultura, 6. tisućljeće prije Krista

.
.
Keramički vrč iz bunara

starčevačka kultura, 6. tisućljeće prije Krista

.
.
Keramička posuda,
Keramička posuda

sopotska kultura, 5. tisućljeće prije Krista

.
.
Keramička glava svinje
Keramička glava svinje

starčevačka kultura, 6. tisućljeće prije Krista

.
.
Kamene strjelice
Kamene strjelice

sopotska kultura, 5. tisućljeće prije Krista

.
.
Kamene sjekire s rupom za nasad drške
Kamene sjekire s rupom za nasad drške

5. tisućljeće prije Krista

.
.
Kamena jezgra i cijepane kamene alatke
Kamena jezgra i cijepane kamene alatke

starčevačka kultura, 6. tisućljeće prije Krista

.
.
Dio plosnate kamene sjekire
Dio plosnate kamene sjekire

starčevačka kultura, 6. tisućljeće prije Krista

.
.
Antropomorfna figurina
Antropomorfna figurina

starčevačka kultura, 6. tisućljeće prije Krista

.
.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Neolitička zbirka

Sadrži keramičko posuđe, brojne nalaze cijepanog i glačanog kamenog oruđa, koštane alatke, kamene žrvnjeve, glinene utege i pršljenke, glinene žrtvenike, zoomorfne i antropomorfne glinene figurice te druge predmete starčevačke i sopotske kulture.