Odjel suvremene povijesti

Odjel suvremene povijesti osnovan je 1990. godine. Njegov početni fundus činila je Zbirka radničkog pokreta i NOB-a Muzeja Brodskog Posavlja, kojoj su pridodane zbirke radničkog pokreta, NOB-a i socijalističke izgradnje Muzeja radničkog i narodnooslobodilačkog pokreta za Slavoniju i Baranju u Slavonskom Brodu, nakon njegova pripojenja MBP-u. Uz tehničke predmete, u Odjelu se prikuplja, obrađuje i prezentira građa vezana uglavnom uz vojnu, političku i gospodarsku povijest Slavonskog Broda i brodskog Posavlja, od početka 20. stoljeća do danas.

Zbirka sadrži primjerke hladnog oružja (jatagani, mačevi, noževi, sablje iz 18. i 19. stoljeća ), vatreno oružje (puške, pištolji, revolveri, strojnice, najvećim dijelom iz 20. stoljeća), vojnu opremu i odore.

Zbirka odlikovanja, medalja, plaketa i značaka

Zbirka sadrži odlikovanja iz vremena Austro-Ugarske Monarhije, Kraljevine Jugoslavije, Nezavisne Države Hrvatske, socijalističke Jugoslavije,  Republike Hrvatske te medalje, plakete i značke.   

Tehnička zbirka

Zbirka sadrži građu razvrstanu u cjeline: Uredska oprema, Tiskarski strojevi i oprema, Fotografska i kinematografska tehnika, Telekomunikacije, Uređaji za snimanje i reprodukciju zvuka, Šivaći strojevi, Kućanski aparati, strojevi i naprave, Instrumenti.

Zbirka plakata, kalendara i sitnog tiska

Zbirka sadrži plakate (politički, gospodarski, kulturni, sportski, muzejsko-galerijski…), kalendare (zidni, džepni., stolni), sitni tisak (letci, reklamni oglasi, pozivnice…).

Zbirka dokumentarne građe II

Zbirka sadrži  rukopisnu i tiskanu građu: osobne dokumente (iskaznice, legitimacije, članske knjižice, propusnice, uvjerenja, dozvole,  potvrde…), opće dokumente (proglase, izvješća, popise, izborne objave, oglase., biltene…) vezane uz djelovanje određene organizacije, službe, jedinice uprave, političke stranke. Posebnu cjelinu čine štafetne palice.