Staklena narukvica, keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista
Staklena narukvica

keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista

.
.
Zdjela, keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista
Zdjela

keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista

.
.
Zdjela, keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista
Zdjela

keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista

.
.
Šalica, keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista

keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista

.
.
Pršljen, keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista
Pršljen

keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista

.
.
Glačalica, keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista
Glačalica

keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista

.
.
Fibula, keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista
Fibula

keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista

.
.
Dio staklene narukvice, keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista
Dio staklene narukvice

keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista

.
.
Dio narukvice, keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista
Dio narukvice

keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista

.
.
Dio kantharosa, keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista
Dio kantharosa

keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista

.
.
Astragal, keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista
Astragal

keltsko-latenska kultura, 2.-1. stoljeće prije Krista

.
.
previous arrow
next arrow

Željeznodobna zbirka

Uz mali broj keramičkog posuđa starijeg željeznog doba, u zbirci su najzastupljeniji nalazi keltsko-latenske kulture mlađeg željeznog doba među kojima je najbrojnije keramičko posuđe kao i drugih glineni, kameni i koštani predmeti. U zbirci se nalaze i primjerci nakita izrađenih od stakla i bronce kao i dijelovi nošnje zastupljeni brončanim fibulama keltsko-latenske kulture.