1. Naslovna fotografija za Eneolitičku zbirku_Glineni kalupi za lijevanje bakrenih plosnatih sjekira, badenska kultura, 2. polovica 4. tisućljeća prije Krista
Glineni kalupi za lijevanje bakrenih plosnatih sjekira

2. polovica 4. tisućljeća prije Krista

.
.
Žlica
Žlica

badenska kultura, 2. polovica 4. tisućljeća prije Krista

.
.
Zdjela
Zdjela

badenska kultura, 2. polovica 4. tisućljeća prije Krista

.
.
Ulomak kalupa za lijevanje plosnatih bakrenih sjekira

badenska kultura, 2. polovica 4. tisućljeća prije Krista

.
.
Ukrašena zdjela
Ukrašena zdjela

badenska kultura, 2. polovica 4. tisućljeća prije Krista

.
.
Šalica,
Šalica

kostolačka kultura, 3300. - 2700. godina prije Krista

.
.
Šalica
Šalica

badenska kultura, 2. polovica 4. tisućljeća prije Krista

.
.
Keramička posuda za lijevanje bakra
Keramička posuda za lijevanje bakra

badenska kultura, 2. polovica 4. tisućljeća prije Krista

.
.
Kameni žrvanj i rastirač
Kameni žrvanj i rastirač

badenska kultura, 2. polovica 4. tisućljeća prije Krista

.
.
Dio ženskog idola
Dio ženskog idola

badenska kultura, 2. polovica 4. tisućljeća prije Krista

.
.
Dio kalupa za lijevanje plosnatih bakrenih sjekira
Dio kalupa za lijevanje plosnatih bakrenih sjekira

badenska kultura, 2. polovica 4. tisućljeća prije Krista

.
.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Eneolitička zbirka

Uz veći broj keramičkog posuđa te kamenih i koštanih artefakata, posebno valja istaknuti nalaze jednodijelnih glinenih kalupa za lijevanje plosnatih bakrenih sjekira i posuda za lijevanje badenske kulture. U zbirci se nalazi i manji broj predmeta lasinjske, retz-gajarske, kostolačke i vučedolske kulture.