IMPRESSUM

Autorska prava web-lokacije (vlasnik web-lokacije i njezinog sadržaja):

USTANOVA: Muzej Brodskog posavlja
SJEDIŠTE: : Starčevićeva 40, 35000 Slavonski Brod

REGISTARSKI BROJ NA TRGOVAČKOM SUDU: 
OIB: 61626371471
TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA:
ČLANOVI UPRAVE:
ŽIRO RAČUN:
KONTAKT TELEFON: : +385 (0)35 447 415; 446 116
KONTAKT EMAIL: info@muzejbp.hr

©️ 2019 – Sva prava pridržana.

Autorsko pravo medija (priznanje autorima korištenih ikona, ilustracija, fotografija i videa):