JAVNA NABAVA

OBAVIJEST O SPRIJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 5. c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07. i 125/08.) obavještavamo da ravnateljica Muzeja Brodskog Posavlja ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnica poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5. c. Zakona.

PLAN NABAVE