Preparatorska radionica

Preparatorska radionica muzeja osnovana je 1993. godine. U radionici se obavljaju konzervatorsko-restauratorski radovi na predmetima iz muzejskih zbirki (umjetničke slike, predmeti od metala, keramike, drva…), u svrhu zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

U radionici su zaposlena tri djelatnika: viši restaurator za metal, viši preparator za keramiku i viši preparator za slike.

Rimski vrč s Trga Ivane Brlić-Mažuranić
Slika autora Gabrijela Jurkića na čišćenju
Rimski ključ prije i poslije restauratorskih radova
Previous
Next