OBAVIJEST O RAZGOVORU S KANDIDATIMA za prijam u radni odnos na radno mjesto: KUSTOS – POVJESNIČAR

Ur.Broj: 289/1-2020.

U Slavonskom Brodu, 1. listopada 2020.

OBAVIJEST O RAZGOVORU S KANDIDATIMA

za prijam u radni odnos na radno mjesto:

KUSTOS – POVJESNIČAR

U ..Narodnim novinama” NN 102/2020 i na mrežnim stranicama Muzeja Brodskog Posavlja, dana 16. rujna 2020. godine, objavljenje natječaj Muzeja Brodskog Posavlja za prijam u radni odnos za radno mjesto:

KUSTOS – POVJESNIČAR

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

1.  Opis poslova i zadaća određen je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu (Urbroj: 215/1 2020)

(https://muzejbp.hr/wp-content/uploads/2020/09/Pravilnik-o-unutarnjem-ustrojstvu-i-
nacinu-rada-2020,pdf)-

2. Razgovoru mogu pristupiti samo kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

3. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatra se daje povukao prijavu na natječaj.

4. Kandidati su dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

5. Troškove dolaska i prisustvovanja razgovoru snose kandidati.

6. Nakon provedenog razgovora Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata te ju dostavlja ravnatelju Muzeja.

7. Odluka o izboru kandidata na radno mjesto KUSTOS – POVJESNIČAR u postupku natječaja nije upravni akt, a dostavlja se svim kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj, koji su ispunjavah formalne uvjete i pristupili razgovoru.

8. Svi kandidati/ kandidatkinje prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj nakon provedenog postupka izbora.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u ovom tekstu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Obavijest u pdf formatu

Sviđa vam se to što ste pročitali?

Podijelite na Facebooku
Podijelite na Twitteru
Podijelite na Linkdinu
Podijelite na Pinterestu