IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Web stranica Muzeja Brodskog Posavlja nastoji osigurati digitalnu pristupačnost sadržaja osobama sa složenim komunikacijskim potrebama, poštujući smjernice za pristupačnost mrežnog sadržaja WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) u najvećoj mogućoj mjeri.

Smjernice WCAG definiraju tri razine usklađenosti: A, AA i AAA. U trenutnoj veziji, www.muzejbp.hr je u najvećoj mjeri sukladan smjernicama na razini A. To znači znači da neki elementi sadržaja nisu u potpunosti u skladu sa standardom pristupačnosti ali se radi na postizanju potpune sukladnosti. U  budućim nadogradnjama nastojat ćemo doraditi sadržaj, te ga oblikovati kako bi zadovoljavao smjernice do razine AA.

Ako pri korištenju stranice www.muzejbp.hr uočite značajnije prepreke s obzirom na pristupačnost, molimo da nas obavijestite na:

Princeps j.d.o.o.

NIkole Zrinskog 30

Slavonski Brod

Tel: 095 7752313

Email: info@princeps.hr