Predavanje profesora Tihomira Katušića: "Vatikanski muzeji"

Predavanje profesora Tihomira Katušića - "Šetnja kroz Europske muzeje: Vatikanski Muzeji" održano je jučer u 19.30 sati, povodom Međunarodnog dana muzeja.