Zbirka vatrenog oružja, vojne opreme, odora i zastava

Zbirka sadrži puške, pištolje, revolvere, strojnice, najvećim dijelom korištene u vrijeme  Prvog i Drugog svjetskog rata te Domovinskog rata, vojnu opremu, odore i njihove sastavne dijelove (oznake, pojasi), zastave (državne, partizanskih jedinica, političkih stranaka, grada, županije...).