Zbirka srednjovjekovnog novca od 6./7. stoljeća do 16. stoljeća

Sadrži novac europskih gradova i država toga doba. Veliki dio numizmata pripada državama koje su postojale na području Hrvatske – Dubrovnik, Hrvatsko-ugarska kraljevina, Venecija, Austrija.