Zbirka povijesnog novca od 16. stoljeća do 18./19. stoljeća

Sadrži uglavnom novac europskih gradova i država toga doba te manji broj primjeraka novca država s drugih kontinenata. Značajni dio zbirke predstavlja više stotina komada srebrnog novca.