Zbirka papirnog novca

Većim je dijelom prikupljena za vrijeme djelovanja Julija Hoffmanna. Sadrži uglavnom papirnate novčanice nastale na području Europe te manji broj novčanica nastalih u državama s drugih kontinenata. Najranije novčanice su iz 18. stoljeća, najbrojnije iz 20. stoljeća, a nastale su u državama koje su vladale prostorima Hrvatske: Habsburška monarhija, Država SHS, Kraljevina Jugoslavija, NDH, Hitlerova Njemačka, FNRJ, SFRJ i RH.