Zbirka antičkog novca do 6. stoljeća

Sadrži grčki, keltski, rimski republikanski i rimski carski novac. Najviše je rimskog carskog novca, koji velikim dijelom pripada Hoffmannovoj zbirci. Znatan broj  numizmata prikupljen je i terenskim istraživanjima.