Brončanodobna zbirka

Zbirka sadrži keramičko posuđe i druge nalaze kultura srednjeg brončanog doba: slavonsko-srijemske varijante vatinske kulture, licenske keramike i panonsko-inkrustirane keramike. Brojniji su nalazi iz kasnog brončanog doba i to posebice keramičko posuđe za svakodnevnu uporabu, dijelovi kalupa za lijevanje, pojedinačni nalazi brončanih predmeta te keramičke urne.