Povijest muzeja

Zahvaljujući donaciji Julija Hoffmanna (1881.-1958.), željezničkog činovnika, zaljubljenika u starine i svestranog sakupljača koji je gradu darovao vrijednu zbirku od „ 3500 kom. numizmata, 600 kom. starih značaka, 6 kom. starih satova, 1 gusle i 7 starih uljanih slika, a koja zbirka prema procjeni vrijedi oko 250.000 dinara“, odlukom Gradskog poglavarstva od 23. siječnja 1934. godine osnovan je Gradski i arheološki muzej. Bio je to, iza Osijeka i Požege, treći muzej u Slavoniji. Za smještaj mu je dodijeljena jednokatna zgrada u Starčevićevoj ulici, koju je gradu darovao bivši gradonačelnik Stjepan pl. Horvat.

Prvo predstavljanje dijela utemeljujuće zbirke muzeja brodskoj javnosti upriličeno je za vrijeme trajanja velike Zanatske izložbe, 29. srpnja - 5. kolovoza 1934., nakon koje su građani darovali Muzeju rijetke primjerke obrtničkih alatki i proizvode brodskih cehova te vrijedne predmete umjetničkog obrta.

  Muzejski fundus stvaran osam desetljeća danas sadrži 63.990 jedinica raznovrsne građe - od fosilnih svjedočanstava nađenih na obroncima Dilj gore i prvih tragova čovjekovog stvaralaštva s prapovijesnih lokaliteta, vrijednih nalaza iz antičke Marsonije, srednjovjekovlja i Berislavićevih posjeda, tradicijske baštine brodsko-posavske Šokadije, svjedočanstava organizacije i načina života u doba Vojne krajine, stvaranja brodskog građanstva, ratnih zbivanja, gospodarstva i političkih mijena 20. stoljeća do umjetničkog stvaralaštva zavičajnika.

Cjelokupna muzejska građa i dokumentacija raspoređena je u sedam odjela: Prirodoslovni, Arheološki, Numizmatički, Etnografski, Kulturno-povijesni, Odjel suvremene povijesti i Galerijski odjel, odnosno u 42 zbirke. Muzej ima Preparatorsku radionicu i knjižnica s vrijednim knjižničnim fondom iz razdoblja od 18. stoljeća do danas.

U okviru postojećih prostornih mogućnosti, uz izložbe iz vlastitog fundusa i objavljivanje kataloga i drugih publikacija o kulturnoj baštini brodskog Posavlja,  Muzej značajnu pozornost posvećuje pedagoško-edukativnim radionicama, organizira tematska predavanja i stručne skupove, ostvaruje kvalitetnu suradnju s baštinskim ustanovama, školama, udrugama i pojedincima u neposrednom okruženju kao i  drugim hrvatskim muzejima kroz sudjelovanje u zajedničkim projektima i gostovanjima izložaba.

 Proteklih 80 godina brodski su muzealci, uz rad na prikupljanju, zaštiti, stručnoj obradi i pohrani građe, priredili 483 tematske izložbe, od čega 387 u vlastitom prostoru a 110 izvan ustanove, te 205 kataloga. Autori su desetak posebnih izdanja, više desetina stručnih radova objavljenih u povremenom muzejskom glasilu "Vijesti" i drugim stručno-znanstvenim časopisima te nekoliko stotina novinskih, radio i TV priloga. Nositelji su i suradnici različitih projekata, organizatori, suorganizatori i sudionici znanstvenih i stručnih skupova, pokretači i članovi timova kulturnih manifestacija u gradu Brodu i Županiji.

Da bi muzej, mjesto pamćenja baštine i identiteta, uspješno ostvarivao svoju temeljnu zadaću i bio prepoznat kao jedan od važnih nositelja unaprjeđenja kvalitete života i razvoja zajednice u kojoj djeluje prioritetan cilj u narednom razdoblju je osiguranje sredstava za ostvarenje investicijskog projekta „Rekonstrukcija i dogradnja Muzeja Brodskog Posavlja“, odnosno uređenje trećeg stalnog postava u zgradi magistrata kao i cijelog muzejskog kompleksa.