O muzeju

Adresa:
Starčevićeva 40
35000 Slavonski Brod
Telefon: +385 (0)35 44 74 15; 44 78 97
Fax: +385 (0)35 44 74 15
E – mail: muzej-bp@sb.t-com.hr
WWW:  www.muzejbp.hr

Osnivač: Brodsko-posavska županija
Godina osnutka: 1934.
Vrsta muzeja: opći - zavičajni
Djelokrug: lokalni
Prostor: 2100 m²

Muzej nema stalni postav

Odjeli

Prirodoslovni odjel
Arheološki odjel
Numizmatički odjel
Etnografski odjel
Kulturno-povijesni odjel
Odjel suvremene povijesti
Galerijski odjel
Preparatorska radionica
Knjižnica
Opći odjel 

Stručni djelatnici

Hrvoje Špicer (ravnatelj)
Cafuta Ivanka (muzejska savjetnica, Odjel suvremene povijesti)
Bunčić Ivanka (viša kustosica, Kulturno-povijesni odjel)
Lozuk Josip ( viši kustos, Arheološki odjel)
Ljubičić-Mitrović Danijela (viša kustosica, Galerijski odjel)
Miklik-Lozuk Lidija (viša kustosica, Arheološki odjel)
Karolina Lukač (viša kustosica, Etnografski odjel)
Ivana Artuković-Župan (viša kustosica, Arheološki odjel)
Ivana Maruščak (kustosica, Prirodoslovni odjel)
Kauzlarić Mario (viši restaurator, Preparatorska radionica)
Arelić Ante (viši muzejski tehničar)
Čavčić Željko (viši preparator)
Fajdetić Damir (viši preparator)
Matuško Željko (viši muzejski tehničar – crtač)

 


Misija

Muzej Brodskog Posavlja opći je muzej koji sakuplja, istražuje i prezentira materijalnu građu i dragocjene nematerijalne fenomene te vodi brigu o sveukupnim baštinskim vrijednostima na  prostoru brodskog Posavlja.
Djelovanje Muzeja temelji se na očuvanju identiteta zavičaja kojeg prezentira i promovira u suradnji i aktivnoj komunikaciji sa zajednicom, poradi dobrobiti svoje raznolike publike, posebice provođenja kvalitetne zavičajne nastave na svim razinama obrazovanja te uspješnijeg uključivanja u turističku ponudu regije.


Vizija

Uređenjem muzejskog kompleksa sa stalnom postavom, Muzej Brodskog Posavlja namjerava postati značajnim regionalnim muzejom u Hrvatskoj. Uz sakupljanje i očuvanje predmeta baštine i fenomena in situ poticat će se prenošenje znanja i vještina novim naraštajima. Jačim povezivanjem s ostalim baštinskim ustanovama pridonijet će aktivnijem promoviranju vrijednosti i identiteta svoga kraja kako ciljanim turističkim posjetiteljima, tako i putnicima u tranzitu kroz Slavonski Brod i brodsko Posavlje. Muzej planira postati forum za različita promišljanja i potrebe zajednice kojoj godinama profesionalno služi te će poticati njeno sudjelovanje u prepoznavanju, zaštiti i prezentaciji baštine u neposrednom okruženju.
 

 

Ostvarivanje prava na pristup informacijama


Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 172/03. i 144/10.) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti. U cilju omogućavanja ostvarivanja navedenog prava ustrojen je Katalog informacija Muzeja Brodskog Posavlja.

Način predaje zahtjeva

Pisanim putem na adresu:
Muzej Brodskog Posavlja
Ante Starčevića 40
35000 Slavonski Brod

E-mailom na adresu:
muzej-bp@sb.t-com.hr

Telefonom na broj:
385     35 447 415
Telefaksom na broj:
385 35 447 415

Obrazac zahtjeva
Zahtjev za pristup informacijama