Natječaj za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez

zasnivanja radnog odnosa

 

 

Temeljem članka 32. Statuta Muzeja Brodskog Posavlja, Slavonski Brod, članka 41. Zakona o radu i Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja ravnateljica Muzeja Brodskog Posavlja raspisuje NATJEČAJ za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom.

 

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:

 

 

1. Kustos / kustosica – numizmatičkog odjela  – jedan  ( 1 )  polaznik / polaznica

 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., i 46/07.), diplomirani povjesničar ili arheolog, profesor povijesti ili arheologije.

 

2. Kustos / kustosica – galerijskog odjela  – jedan ( 1 )  polaznik / polaznica

 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., i 46/07.), Filozofski fakultet diplomirani povjesničar umjetnosti / profesor  povijesti umjetnosti / profesor  likovne kulture.

 

3. Dokumentarist/dokumentaristica – jedan ( 1 )  polaznik / polaznica

 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., i 46/07.) – studij informacijskih znanosti ili arhivistike.

 

4. Muzejski pedagog/pedagoginja – jedan ( 1 ) polaznik / polaznica

 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., i 46/07 – Filozofski fakultet, Odsjek povijesti umjetnosti, Arheologije, Etnologije, Povijesti, Akademija likovnih umjetnosti.

                                                                                                                                                                       1.

          

 

                 Uz prijavu je potrebno priložiti:

 

1.      Zamolbu

2.      Životopis

3.      Presliku domovnice

4.      Presliku osobne iskaznice

5.      Dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

6.      Elektronički zapis o radnom pravnom statusu ( ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdan u vrijeme trajanja natječaja )

7.      Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

8.      Dokaz da se kandidat/kandidatkinja nalaze na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana ( potvrda od HZZ-a )

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat/kandidatkinja je dužan prije zaključivanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Ponude s dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje natječaja slati na adresu:

Muzej Brodskog Posavlja, Starčevićeva 40, 35000 Slavonski Brod, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ .

 

Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i Muzeja Brodskog Posavlja.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora prijavljeni kandidat/kandidatkinja bit će obaviješteni u zakonskom roku.

 

Za  osobe koje budu izabrane Muzej Brodskog Posavlja će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za financiranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

 

                  

                                                                               Ravnateljica:

 

                                                                                  Danijela Ljubičić Mitrović, prof.

 

 

 

Natječaj za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez

zasnivanja radnog odnosa

 

 

Temeljem članka 32. Statuta Muzeja Brodskog Posavlja, Slavonski Brod, članka 41. Zakona o radu i Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanjaravnateljica Muzeja Brodskog Posavlja raspisuje NATJEČAJ za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom.

 

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:

 

 

1. Diplomirani knjižničar/knjižničarka – jedan polaznik/polaznica

 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., i 46/07.).

 

2. Dokumentarist/dokumentaristica – jedan polaznik/polaznica

 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., i 46/07.) – studij informacijskih znanosti ili arhivistike,

 

3. Informatičar – jedan polaznik/polaznica

 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., i 46/07.). – Prirodoslovno-matematički fakultet – matematički smjer ili Fakultet elektrotehnike i računarstva – smjer računarstva ili drugi studij računarstva

 

4. Muzejski pedagog/pedagoginja – jedan polaznik/ polaznica

 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., i 46/07 – Filozofski fakultet, Odsjek pedagogije

 

 

5. Voditelj/voditeljica marketinga – jedan polaznik/polaznica

 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – studij ekonomije ili studij menadžmenta,

 

 

 

 

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 

 

1.      Zamolbu

2.      Životopis

3.      Presliku domovnice

4.      Presliku osobne iskaznice

5.      Dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

6.      Presliku radne knjižice

7.      Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

8.      Dokaz da se kandidat/kandidatkinja nalaze na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana (preslika evidencijskog kartona)

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat/kandidatkinja je dužan prije zaključivanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Ponude s dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje natječaja slati na adresu:

Muzej Brodskog Posavlja, Starčevićeva 40, 35000 Slavonski Brod, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ .

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Natječaj vrijedi od 02. do 12. ožujka 2015. godine.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora prijavljeni kandidat/kandidatkinja bit će obaviješteni u zakonskom roku.

 

Za  osobe koje budu izabrane Muzej Brodskog Posavlja će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za financiranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

 

                  

                                                                                      Ravnateljica:

 

                                                                                  Danijela Ljubičić Mitrović, prof.

 

 

Natječaj za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez

zasnivanja radnog odnosa

 

 

Temeljem članka 32. Statuta Muzeja Brodskog Posavlja, Slavonski Brod, članka 41. Zakona o radu i Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu do 1. srpnja

2013., v.d. ravnateljica Muzeja Brodskog Posavlja raspisuje NATJEČAJ za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom.

 

Natječaj se raspisuje za sljedeća radna mjesta:

 

 

1. Diplomirani knjižničar/knjižničarka – jedan polaznik/polaznica

 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., i 46/07.).

 

2. Dokumentarist/dokumentaristica – jedan polaznik/polaznica

 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., i 46/07.) – studij informacijskih znanosti ili arhivistike,

 

3. Informatičar – jedan polaznik/polaznica

 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., i 46/07.). – Prirodoslovno-matematički fakultet – matematički smjer ili Fakultet elektrotehnike i računarstva – smjer računarstva ili drugi studij računarstva

 

4. Muzejski pedagog/pedagoginja – jedan polaznik/ polaznica

 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., i 46/07 – Filozofski fakultet, Odsjek pedagogije

 

 

5. Voditelj/voditeljica marketinga – jedan polaznik/polaznica

 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski  i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – studij ekonomije ili studij menadžmenta,

 

 

 

 

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 

 

1.      Zamolbu

2.      Životopis

3.      Presliku domovnice

4.      presliku osobne iskaznice

5.      Dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)

6.      presliku radne knjižice

7.      Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

8.      Dokaz da se kandidat/kandidatkinja nalaze na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana (preslika evidencijskog kartona)

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat/kandidatkinja je dužan prije zaključivanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Ponude s dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje natječaja slati na adresu:

Muzej Brodskog Posavlja, Starčevićeva 40, 35000 Slavonski Brod, s naznakom „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ .

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Natječaj vrijedi od 13. do 23. lipnja 2013. godine.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora prijavljeni kandidat/kandidatkinja bit će obaviješteni u zakonskom roku.

 

Za  osobe koje budu izabrane Muzej Brodskog Posavlja će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za financiranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 

 

                  

                                                                                      v. d. ravnateljica:

 

                                                                                       Ivanka Bunčić, prof.