Zahtjev u pdf formatu možete skinuti ovdje

Muzej Brodskog Posavlja

Ante Starčevića 40

35000 Slavonski Brod

 

 

ZAHTJEV

za ostvarivanje prava na pristup informaciji

 

 

Podnositelj zahtjeva:

 

 

(ime i prezime i adresa fizičke osobe/naziv i sjedište pravne osobe)

 

 

(telefon, mobitel, e-mail)

 

 

Temeljem odredbe članka 4. stavka 1. i članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 172/03., 144/10., 37/11. i 77/11.) zahtjevam da mi se dostavi sljedeća informacija:

 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(navesti podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije)

 

Traženi način pristupa informaciji:

(zaokružiti)

  1. 1. neposredno davanje informacije (usmenim putem)
  2. 2. davanje informacija pisanim putem
  3. 3. uvid u dokumente i izrada preslika dokumenta koji sadrže traženu informaciju
  4. 4. dostavljanje preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju
  5. 5. dostavljanje tražene informacije u elektroničnom obliku
  6. 6. ostalo________________________________________________________________

 

 

 

                                                                                               ____________________________

                                                                                                     (potpis podnositelja zahtjeva)

 

U ______________________, dana________________.

 

 

Napomena: Muzej Brodskog Posavlja ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije, a sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade koje donosi Agencija za zaštitu osobnih podataka.