Javna nabava

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

I) Ugovori o javnoj nabavi

 

Red. br.
Evidencijski broj nabave
Vrsta provedenog postupka
Datum sklapanja ugovora
Iznos sklopljenog ugovora
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor
Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor
Datum konačnog izvršenja ugovora
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1. E-VV-01/2010 Otvoreni postupak javne nabave 03.09.2010. 389.910,00 5 meseci CAPITAL ING d.o.o. 04.04.2011. 381.915,00

 

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

 

 

 
Red. br.
Evidencijski broj nabave
Vrsta provedenog postupka
Datum sklapanja  OS-a/ ugovora
Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora
Razdoblje na koje je sklopljen OS-a/ ugovor
Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS-a/ ugovor
Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora
Okvirni sporazum (OS)                  
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a