STARIJA FAZA KULTURE POLJA SA ŽARAMA U SJEVERNOJ HRVATSKOJ – NOVI IZAZOVI

MUZEJ BRODSKOG POSAVUA, SLAVONSKI BROD
I
ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU
imaju čast pozvati Vas na otvorenje izložbe
STARIJA FAZA KULTURE POLJA SA ŽARAMA
U SJEVERNOJ HRVATSKOJ – NOVI IZAZOVIčetvrtak, 21. ožujka 2013. u 18,30 sati
Izložbena dvorana Muzeja, Starčevićeva 40Izložbom „Starija faza kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj - novi izazovi" predstavlja se izbor arheoloških nalaza iz naselja, groblja te iz ostava starije faze kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj. Na prostoru sjeverne Hrvatske ova je faza obilježila vrijeme između 1300. i 1100. prije Krista, odnosno raniju fazu kasnoga brončanog doba. Na izložbi su prezentirani najznačajniji keramički i metalni predmeti koji se čuvaju u fundusima muzeja u sjevernoj Hrvatskoj, osobito Slavonije, a bogat doprinos izložbi predstavlj a preko osamdeset predmeta iz fundusa Muzej a Brodskog Posavlja.

Autori izložbe: Sanjin Mihelić, Arheološki muzej Zagreb
DariaLožnjak Dizdar, Institut za arheologiju, Zagreb