Plakati

       Izložba

       Plakati iz Zbirke plakata, kalendara i sitnog tiska Muzeja Brodskog Posavlja

 

U Muzeju Brodskog Posavlja plakati se sakupljaju od njegova osnivanja 1934. godine. Tijekom više od osam desetljeća djelovanja ustanove sakupljeno ih je preko tisuću primjeraka, koji svjedoče o raznovrsnim zbivanjima u  Brodu i okolici od početka 20. stoljeća do danas. Za prošlost grada, plakati imaju izuzetnu vrijednost autentičnog povijesnog dokumenta budući da sadržavaju važne obavijesti o gotovo svim segmentima života zajednice unutar koje su nastali. Uz lokalni tisak i letke bili su glavni mediji informiranja i odraz su gospodarskih, političkih, obrazovnih, sportskih i kulturnih prilika te gotovo svih pratećih zbivanja koja se uz njih mogu svrstati.

U koncepciji izložbe načinjen je izbor plakata koji se odnose na politički, gospodarski, kulturni te sportski život Broda i okolice, a obuhvaćaju razdoblje od 1903., kada je tiskan najstariji plakat sačuvan u zbirci, do 1990. godine.

Izloženi plakati svjedočanstva su minulog vremena, vrijedni dokumenti prošle stvarnosti koji upotpunjuju povijesnu sliku Broda na Savi/Slavonskog Broda i okolice.