Svečana primopredaja ostavštine Đure Pilara


Jučer je u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju održana svečana primopredaja ostavštine Đure Pilara, koju je praunuk Božidar Jančiković darovao Muzeju Brodskog Posavlja i Hrvatskom prirodoslovnom muzeju.