Predavanje arheologinje Sare Zanni

 

MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA

ima čast pozvati Vas i Vaše prijatelje na predavanje arheologinje Sare Zanni

 

 

„Following the paths of the Roman travelers from Aquileia to Singidunum:

the RecRoad project“

 

 Sara Zanni je talijanska arheologinja zaposlena na Sveučilištu Bordeaux Montaigne kao znanstveni suradnik na projektu RecRoad u sklopu kojeg će pješice prijeći cijelu približnu trasu rimske ceste koja je povezivala Akvileju na sjeveroistoku Italije i Singidun, današnji Beograd. Na put je krenula 2. rujna 2017., a jedna od postaja bit će joj Slavonski Brod. Tu će stići u srijedu, 20. rujna 2017. Svoj pothvat će predstaviti predavanjem na engleskom jeziku koje će održati u izložbenoj dvorani Muzeja Brodskog Posavlja u 19.30 sati.

     

srijeda, 20. rujna 2017. u 19.30 sati

Izložbena dvorana Muzeja Brodskog Posavlja

Starčevićeva 40

Slavonski Brod