Otvorenje izložbe STRUŽANI - život naselja kroz stoljeća

MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA, SLAVONSKI BROD
 
ima čast pozvati Vas na otvorenje izložbe
 
 
S T R U Ž A N I
život naselja kroz stoljeća
 
REZULTATI ZAŠTITNOG ARHEOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA
NA LOKALITETU VRTLOVI, KUĆIŠTE, VELIKI TRSTENIK – SJEVER
 
 
četvrtak, 29. ožujka 2012. u 19 sati
Izložbena dvorana Muzeja, Starčevićeva 40
 
Tijekom 2006. i 2007. godine provedena su velika zaštitna istraživanja na arheološkim nalazištima koja su se prostirala na trasi cestovnog koridora Vc, autoceste Budimpešta – Ploče, na dionici Sredanci – Đakovo. Danas je „Slavonika“ izgrađena, a arheološki nalazi koji svjedoče o gusto raspoređenim naseljima proučavaju se i obrađuju.
Na sjevernom dijelu lokaliteta Stružani – Vrtlovi, Kućište, Veliki Trstenik pronađeno je naselje iz zadnjih faza kasnog brončanog doba, mlađeg željeznog doba, ranog srednjeg vijeka, kasnog srednjeg vijeka i turskog razdoblja.
Izložbom prezentiramo rezultate dobivene terenskim istraživanjem, obradom građe i provedenim analizama koji su donijeli nove i vrijedne podatke te obogatili naše dosadašnje spoznaje o prošlosti brodskog Posavlja.
 
                                                                                          Lidija Miklik-Lozuk