Otvorenje izložbe JOSIP ŠIMIĆ fašingari i obojena drveta