Otvorenje Izložbe ilustracija i sripova Igora Bojana Vilagoša