Otvorenje izložbe "80 godina Muzeja Brodskog Posavlja 1934. - 2014." i izložbe Kreativne radionice Brod

     


Muzejski fundus stvaran osam desetljeća danas sadrži 63.990 jedinica raznovrsne građe - od fosilnih svjedočanstava nađenih na obroncima Dilj gore i prvih tragova Čovjekovog stvaralaštva s prapovijesnih lokaliteta, vrijednih nalaza iz antičke Marsunije, srednjovjekovlja i Berislavićevih posjeda, tradicijske baštine brodsko-posavske Šokadije, svjedočanstava organizacije i načina života u doba Vojne krajine, stvaranja brodskog građanstva, ratnih zbivanja, gospodarstva i političkih mijena 20. stoljeća do umjetničkog stvaralaštva zavičajnika.

       Cjelokupno muzejska građa i dokumentacija raspoređena je u sedam odjela: Prirodoslovni, Arheološki, Numizmatički, Etnografski, Kulturno-povijesni, Odjel suvremene povijesti i Galerijski odjel, odnosno u 42 zbirke.

       Muzej ima Preparatorsku radionicu te knjižnicu s vrijednim knjižničnim fondom iz razdoblja od 18. stoljeća do danas.

      Proteklih 80 godina brodski su muzealci, uz rad na prikupljanju, zaštiti, stručnoj obradi i pohrani građe, priredili 483 tematske izložbe, od čega 387 u vlastitom prostoru a 110 izvan ustanove te 205 kataloga. Autori su desetak posebnih izdanja, više desetina stručnih radova objavljenih u povremenom muzejskom glasilu "Vijesti" i drugim stručno-znanstvenim časopisima te nekoliko stotina novinskih, radio i TVpriloga...