Objava kataloga izložbi "Radnički dom u Slavonskom Brodu 1912.-2012." i "Vasilij Petrović Antipov - Grad u slici" u pdf formatu

"Radnički dom u Slavonskom Brodu 1912.-2012." i "Vasilij Petrović Antipov - Grad u slici"