OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA O PROVEDBI POSTUPKA PROVJERE STRUČNOG ZNANJA I SPOSOBNOSTI za prijam u radni odnos na radno mjesto: viši računovodstveno-knjigovodstveni referent

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA O PROVEDBI POSTUPKA

PROVJERE STRUČNOG ZNANJA I SPOSOBNOSTI

za prijam u radni odnos na radno mjesto:

viši računovodstveno-knjigovodstveni referent

 

 

               U “Glasu Slavonije„ na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Muzeja Brodskog Posavlja, 14. listopada 2019. godine, objavljen je natječaj Muzeja Brodskog Posavlja za prijam u radni odnos za radno mjesto:

 

VIŠI RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENI REFERENT – 1 izvršitelj/ica

na određeno vrijeme

 

               Opis poslova i zadaća:

 

    Obavlja složene poslove međusobno povezanih različitih računovodstveno-knjigovodstvenih  stručnih tehnika i metoda rada koji se odnose na sljedeće proračunske procese definirane

               Zakonom o proračunu:

-         planiranje,

-         izvršavanje,

-         proračunsko računovodstvo i izvještavanje              

               

 

               ZAKONSKI  PROPISI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA RAZGOVOR

 

                              

-         Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97., 47/99., 35/08.)

-         Zakon o muzejima (NN 61/18.)

-         Zakon o radu (NN 93/14., 127/17.)

-         Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16

-         Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN  111/18.)

-         Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15.)

-         Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 03/15., 93/15., 135/15., 2/17., 28/17., 112/18.)

 

 

PRAVILA PROVJERE STRUČNOG I RADNOG ISKUSTVA  POTREBNOG ZA OBAVLJANJE RADNOG MJESTA (razgovor s kandidatima/ kandidatkinjama)

 

                1. Razgovoru mogu pristupiti svi kandidati/kinje koji/e su dostavili/e pravovremenu i potpunu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

                2. Razgovoru ne mogu pristupiti osobe kojima  su dostavljene obavijesti da se ne smatraju kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim/a na natječaj jer nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

               3. Kandidati/kandidatkinje su dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

 

               4. Troškove dolaska i prisustvovanje razgovoru snose kandidati/kandidatkinje.

               Kandidat/kandidatkinja koji/a nije pristupio/la razgovoru ili povukao/la prijavu na natječaj više se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom.

 

               5. Komisija u razgovoru s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje stručno i radno iskustvo kandidata za višeg računovodstveno- knjigovodstvenog referenta.

 

               6. Nakon provedenog razgovora Komisija utvrđuje listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri stručnog i radnog iskustva.

 

               7. Komisija dostavlja ravnatelju Muzeja izvješće o obavljenom razgovoru s kandidatima uz koje prilaže rang-listu kandidat/kandidatkinja.

 

               8. Odluka o izboru kandidata na radno mjesto višeg računovodstveno-knjigovodstvenog referenta u postupku natječaja nije upravni akt, a dostavlja se svim kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na  natječaj, koji su ispunjavali formalne uvjete i zadovoljili na provjeri stručnog i radnog iskustva kroz obavljeni razgovor.   

 

               9. Svi kandidati/kandidatkinje prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.

 

 

 

 

                                                                        Komisija za provedbu i izbor kandidata za

                                                                        prijam u radni odnos na radno mjesto -

                                                                        viši računovodstveno-knjigovodstveni referent