NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA ZA 2017. GODINU

Kao i svake godine, Hrvatsko muzejsko društvo dodijelilo je Godišnje nagrade i posebna priznanja za ostvarenja u 2017. godini te čak dvije Nagrade za životno djelo.

Svečana dodjela održana je danas u atriju Muzeja Mimara s početkom u 12:00 sati. Na početku svečanosti okupljenima su se obratili predsjednica Društva, muzejska savjetnica Vlasta Krklec koja je istaknula da je ove godine HMD uspio dodijeliti godišnje nagrade i priznanja unatoč vrlo teškoj financijskoj situaciji. Okupljenima se obratila u ime domaćina  gđa Lada Ratković Bukovčan, ravnateljica Muzeja Mimara kojoj je ujedno uručeno i posebno priznanje za realizirani izdavački projekt. U ime Ministarstva kulture okupljene je pozdravila gđa Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, dok je kao poseban izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba Svečanosti prisustvovao voditelj odsjeka za audiovizualne umjetnosti i kulturnu baštinu g. Veljko Mihalić. Svečanost je završila uručivanjem Nagrade za životno djelo g. Zvonimiru Toldiju, muzejskom savjetniku u mirovini Muzeja Brodskog Posavlja te g. Radomiru Juriću, muzejskom savjetniku Arheološkog muzeja Zadar.OBRAZLOŽENJE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO
HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA ZA 2017. GODINU

ZVONIMIR TOLDI, muzejski savjetnik u mirovini Muzeja Brodskog Posavlja

Zvonimir Toldi rođen je u Vinkovcima 1944. godine. Odrastao je u Slavonskom Brodu, gdje je završio i gimnaziju, da bi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao etnologiju i povijest. Cijeli radni vijek, od 1968. do odlaska u mirovinu 2009. godine, radio je u Muzeju brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu, gdje ustrojava etnografsku zbirku, a zatim i etnografski odjel s izrazito bogatim fundusom predmeta i fotografske dokumentacije. Bio je kustos etnografskoga odjela, zvanje višeg kustosa stekao je 1988., a muzejskog savjetnika 1995. godine. U razdoblju od 1989. do 1991. godine obnašao je dužnost direktora Muzeja Brodskog Posavlja. Autor je muzeološke koncepcije i stalnog postava realiziranog u sklopu Spomen parka Đure Đakovića u Brodskom Varošu, kojemu nakon dugogodišnje devastacije predstoji obnova, a zajedno s kolegama iz Muzeja Brodskog Posavlja sudjelovao je u izradi muzeološke koncepcije stalnog postava Muzeja.
Temeljem sustavnog rada na ustrojavanju i razvoju zbirki Etnografskog odjela Muzeja Broskog Posavlja kao i terenskih istraživanja, Z. Toldi priredio je niz izložbi posvećenih temama brodskog Posavlja popraćenih katalozima, kojima je istaknuo vrijednost tradicijske baštine, potaknuo interes i svijest o njenoj vrijednosti i potrebi čuvanja. Izdvajamo samo neke od njih, poput izložbi Narodna obuća, Djevojačka kitnja, Muške narodne nošnje, Dijete i njegov svijet, Varoš Đure Đakovića, Ukrašavanje ogledalcima, Dvoje leglo-troje osvanilo, Velike sprave i oruđa, Jedimo, pijmo veseli budimo, Brodsko kolo, 40 godina promicanja folklorne baštine te brojne druge. Priredio je također veći broj tematskih etnografskih izložbi u suradnji s folklornim društvima i pojedincima. Suradnik je u više televizijskih emisija, od kojih su neke potaknute njegovim istraživanjima.
Za vrijeme svog profesionalnog djelovanja objavio je velik broj članaka u stručnim i strukovnim časopisima te prigodnim izdanjima, kao i nekoliko stotina etnografskih i povijesnih članaka u novinama, časopisima i godišnjacima. Svoja dugogodišnja etnološka i povjesničarska istraživanja sažeo je u knjigama poput Razigrani doro, Stihom od Berave do Orljave, Nek se spominja i pamti I. i II., Brod na Savi - dva zlatna doba, itd. Posebnost su i njegovi brojni crteži etnografske građe koji se čuvaju kao dokumentacija Etnografskog odjela Muzeja Brodskog Posavlja.
Jedan je od rijetkih pojedinaca koji je uz profesionalno djelovanje u matičnoj ustanovi, svoje privatno
vrijeme posvetio istraživanju i promoviranju kulturne i folklorne baštine, što i danas neumorno čini. Njegove knjige naziva 101 brodska priča sastavljene od kolumni, koje već godinama objavljuje u tjedniku Posavska Hrvatska, na zanimljiv način govore o životu kakav je nekada bio u Slavonskom Brodu. Upravo je u pripremi i četvrta knjiga koja se planira objaviti u ovoj, 2018. godini.
Sudjelovao je u projektu Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine koji je rezultirao
upisom Umjeća izrade sunčane čipke – motiva iz Sikirevaca i Zadušnjaka – dječjih poklada u Donjoj Bebrinini na Listu zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara u Republici Hrvatskoj.
Tijekom svoga radnog vijeka primio je i brojne nagrade i priznanja. Dobitnik je Herderove nagrade, Medalje Slavonskog Broda, Nagrade oslobođenja Broda, Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića, Reda hrvatskog pletera, Štita Berislavića, Zlatnog grba Brodsko-posavske županije, te strukovne nagrade Milovan Gavazzi.
Prof. Zvonimir Toldi je s obzirom na značajan doprinos muzejskoj struci, uvršten u Personalni arhiv zaslužnih muzealaca Muzejskog dokumentacijskog centra, Zagreb.
Zbog trajnog doprinosa muzejskoj struci, Ocjenjivački sud Hrvatskog muzejskog društva Nagradu za životno djelo dodjeljuje prof. Zvonimiru Toldiju, muzejskom savjetniku u mirovini.