Manifestacija "U svijetu bajka Ivane Brlić Mažuranić" u Muzeju Brodskog Posavlja

Izložbe
„Uključi se u bajku“
Od 13. do 18. travnja
Organizator: OK- URID i Muzej Brodskog Posavlja
Muzej Brodskog Posavlja, od 10 do 13 sati i od 17 do 20 sati

„Put u vječni dom“
Od 13. do 18. travnja
Organizator: Muzej Brodskog Posavlja
Izložbena dvorana Muzeja Brodskog Posavlja
od 10 do 13 sati i od 17 do 20 sati
Starčevićeva 40