Likovna radionica Ravničarski kraj

U petak, 21. kolovoza od 10 do 13 sati u Muzeju Brodskog Posavlja održat će se radionica Ravničarski kraj inspirirana gostujućom izložbom Muzeja likovnih umjetnosti iz Osijeka, 24. Slavonski biennale - Jednom jedan putnik / odabir, pod vodstvom Kristine Delalić Vetengl. Preporučena dob polaznika je do 6. razreda osnovne škole. Djeca će steći znanja o pojmovima poput fakture, ritma, impasto i lazurnog namaza koja će primijeniti prilikom izrade vlastite slike.
Radionica Put u budućnost posljednja je u nizu radionica u sklopu izložbe Jednom jedan putnik/ odabir i održat će se 28. kolovoza 2015. Radi ograničenog broja polaznika potrebno je prijaviti se na broj telefona 447 415 ili na mail muzej-bp@sb.t-com.hr.