2. Okrugli stol Rezultati arheoloških istraživanja u 2018. i 2019. na prostoru Brodsko-posavske županije

                                             
                                    
                                            PROGRAM 2. OKRUGLOG STOLA

 

9.00-9.15       Pozdravni govori:
                                              ravnatelj Muzeja Brodskoga Posavlja, Hrvoje Špicer

                                               ravnatelj Instituta za arheologiju, Marko Dizdar

Arheološki odjel MBP-a, Josip Lozuk

 

1. prapovijest

9.15-9.30       Katarina Botić, Slavonski Brod – Galovo: arheološka istraživanja 2018. i 2019. godine

9.30-9.45       Marija Mihaljević, Hrvoje Kalafatić, Arheološko nalazište Mačkovac (naselje Crišnjevi i nekropola Oštrovi)

9.45-10.00     Daria Ložnjak Dizdar, Marko Dizdar, Marija Mihaljević, Dolina – istraživanje kasnobrončanodobnoga naselja u Posavini 2018. - 2019. godine i korištenje krajolika uz rijeku Savu tijekom kasnog brončanog doba

10.00-10.10   Lidija Miklik-Lozuk, Kruševica – Zbjeg 3, prapovijesni arheološki lokalitet

                        Lidija Miklik-Lozuk, Marko Dizdar, Josip Lozuk, Donja Bebrina - Paljevine

10.10-10.25 pauza

2. prapovijest, antika, srednji vijek

10.25-10.35   Josip Lozuk, Lidija Miklik-Lozuk, Probno arheološko istraživanje na prostoru izgradnje Gospodarske zone IV u Donjim Andrijevcima

10.35-10.45   Ivana Artuković Župan, Donji Andrijevci – Stara sela, Barakovica

10.45-11.00   Marija Mihaljević, Ratko Ivanušec, Marina Matković Vrban, Probna arheološka istraživanja na lokalitetu Lipanovac Pustošine (Grgurevo) Crkva svetog Grgura

11.00-11.10   Ivana Artuković Župan, Metalni predmeti darovani Arheološkom odjelu Muzeja Brodskog Posavlja tijekom 2018. i 2019.

11.10-11.25 pauza

3. srednjovjekovne utvrde

11.25-11.40   Goran Skelac, Georadarsko istraživanje na lokaciji mogućeg položaja srednjovjekovne utvrde Brod

11.40-11.50   Josip Lozuk, Probno arheološko istraživanje srednjovjekovne utvrde Brod

11.50-12.05   Marija Mihaljević, Ratko Ivanušec, Marina Matković Vrban, Arheološka istraživanja lokaliteta Rašaška – Račeša (Bobare, općina Okučani)

12.05-12.15   Josip Lozuk, Lovčić – ostatci srednjovjekovne utvrde Turski grad

12.15-12.30   Marija Mihaljević, Ratko Ivanušec, Marina Matković Vrban,  Arheološka istraživanja utvrde Sv. Ivan Trnava (Gornji Bogićevci)

12.30-12.40   Josip Lozuk, Kruševica Kostroman geofizička istraživanja

12.40-12.55   Marija Mihaljević, Ratko Ivanušec, Marina Matković Vrban, Arheološko istraživanje srednjovjekovne utvrde Bijela Stijena

12.55-13.40 pauza za ručak

4. zaštitna istraživanja

13.40-13.50   Ivana Artuković Župan, Zaštitna arheološka istraživanja u Oprisavcima:

Zaštitna arheološka istraživanja na mjestu rekonstrukcije nasipa od Oprisavaca do Svilaja

Zaštitno arheološko istraživanje na lokaciji izgradnje SVK_35_BP Oprisavci

13.50-14.00   Josip Lozuk, Obaloutvrda – zaštitno arheološko istraživanje

14.00-14.10   Josip Lozuk, Lidija Miklik-Lozuk, Zaštitno arheološko istraživanje na prostoru izgradnje Nove palače Radosavljević u Slavonskom Brodu

14.10-14.20   Josip Lozuk, Kuća sretnih ciglica – zaštitno arheološko istraživanje

14.20-14.30   Josip Lozuk, Lidija Miklik-Lozuk, Ivana Artuković Župan, Zaštitna arheološka istraživanja na prostoru dvorišta Muzeja Brodskog Posavlja

14.30-14.45 pauza

5. zaštitna istraživanja i terenski pregledi

14.45-15.00   Jelena Lapić, Goran Skelac, Zaštitna arheološka istraživanja u industrijskoj zoni  Bjeliš u Slavonskom Brodu

Arheološki terenski pregled na trasi rekonstrukcije magistralnog plinovoda OPČS Slobodnica – MRČ Slavonski Brod DN 500/75 i odvojnog plinovoda MRČ Slavonski Brod - MRS Slavonski Brod istok DN 500/75

15.00-15.15   Krunoslav Zubčić, Nastavak arheološkog istraživanja i rekognosciranja rijeke Save 2019. godine

15.15-15.30   Goran Skelac, Geofizička istraživanja u prizemlju franjevačke crkve Presvetog trojstva u Slavonskom Brodu

15.30-15.40   Josip Lozuk, Lidija Miklik-Lozuk, Ivana Artuković Župan, Rekognosciranja Muzeja Brodskog Posavlja tijekom 2018. i 2019. godine

15.40-15.50   Josip Lozuk, Lidija Miklik-Lozuk, Ivana Artuković Župan, Rekognosciranje područja uz rijeku Savu tijekom 2018. i 2019. godine radi modernizacije nasipa


Program i knjiga sažetaka u pdf formatu