18. svibnja - Međunarodni dan muzeja

Vrijeme održavanja: 4. svibnja 2012. u 10 – 13 sati
Izložbena dvorana Muzeja Brodskog Posavlja, Starčevićeva 40
Voditelj: Josip Majić

Voda je tema radionice karikatura – Vodocrpilište. Voditelj radionice brodski je slikar i karikaturist Josip Majić. Polaznici su se upoznali s načinima promišljanja i tehnikama izrade karikatura te na trenutak oživjeli prekinutu brodsku tradiciju - godišnju izložbu karikatura Ribe plivaju leđno.